Ieguvumi noklausoties šo apmācību kursu

 • Zināšanas par sarunas veidošanu

  Uzzināsi kāda ir efektīvas sarunas struktūra, kādi svarīgi pamatelementi jāievēro, kā arī ko darīt un ko nedarīt sarunas laikā.

 • Reālas sarunas ieraksts

  Iegūsi praktiskas sarunas pieredzi, noskatoties reālas sarunas koučinga stilā video ierakstu.

 • Papildus materiāli

  Papildus materiālos iegūsi apkopotas 4 pamata prasmes, kas ļauj sarunas biedram justies uzklausītam, pieņemtam un saprastam. Kā arī iekļauts materiāls ar jautājumu piemēriem, ko pielietot definējot sarunas mērķi un sasniedzamo rezultātu.


Efektīva saruna veic reālas izmaiņas cilvēku dzīvēs un sasniedz cita līmeņa rezultātus.
Daina Ramata

Apmācību vadītāja

Daina ir biznesa koučs, koučinga meistarību trenere. International Coach Federation (ICF) un ICF Latvija biedrs. Vadītāju efektivitātes celšanas programmas “3D koučings biznesā” trenere un pārstāve Latvijā. Vairāk kā 11 gadu pieredze darbinieku un vadītāju kompetenču celšanā, izstrādājot un vadot treniņus organizācijās.
Daina Ramata
Šīs mācības ir paredzētas Tev, ja vēlies izprast labāk sarunas principus, kā labāk un efektīvāk vest sarunu koučinga veidā ar koučinga elementiem. Saruna ir dzīvs process, tā ir praktiska darbošanās, tāpēc tik ļoti nefokusēsimies uz teoriju, bet būs iespēja piedzīvot arī praksi. Šo mācību video ietvaros būs fantastiska iespēja redzēt reālu sarunu, koučinga procesu, un "saldajam ēdienam" būs iespēja arī redzēt to, kā nevajag darīt.

KURSA SATURS


Kursā ietilpst 9 video lekcijas (~3-10 min katra). Papildus pieejams arī reālas sarunas video ieraksts ~50 min (sadalīts 10 atsevišķos video, uzsverot sarunas struktūru). Vēl būs iespēja noskatīties iestudētu video ar to, ko nedarīt sarunas laikā, kā arī būs 2 papildus materiāli  par pamatprasmēm un jautājumiem, ko pielietot sarunā. Kurss pieejams 1 gadu no iegādes brīža ar iespēju skatīties jebkurā laikā, jebkurā vietā, neierobežotas reizes.


AR KO SĀKAS SARUNA

 • Padomā pirms sarunassvarīgi saprast, ka saruna sākas no Tevis, no Tavas attieksmes, no Tava nodoma, no Tavas izturēšanās. Par ko padomāt pirms sarunas, lai tā virzītos pareizā virzienā?
 • Vienošanās - fundamentāls pamatakmens jebkurai sarunai. Par ko ir svarīgi vienoties. lai sarunas nosacījumi ir abām pusēm saprotami un pieņemami.
 • Kas var ietekmēt sarunu - kas var sarunu aizvest nevēlamā virzienā, izraisīt konfliktus, radīt neērtu situāciju sarunas biedram.

SVARĪGI SARUNAS ELEMENTI

 • Padomā par jautājumiem - kāda veida jautājumus sarunā uzdot, kādi ir efektīvākie jautājumi, kā jautājumi iedalās.
 • Aktīva klausīšanās - vai mēs sadzirdam un iedziļinamies otras puses pateiktajā? Kādos līmeņos mēs klausāmies? Kurā līmenī jāklausās saruna?
 • Efektīvas klausīšanās nosacījumi - kas palīdz efektīvi klausīties, kam pievērst uzmanību sarunas laikā, kam ir vislielākā nozīme sarunas laikā.

SARUNAS MUGURKAULS

 • Mērķa definēšana - sarunu sākot jāsaprot par ko runāsim. Kā efektīvi noformulēt sarunas mērķi. Kādiem kritērijiem tam ir jāatbilst. SMART tehnika mērķa definēšanā.
 • Sarunas sagaidāmais rezultāts - svarīgi pārliecināties, ka konkrētas sarunas rezultāts ir abām pusēm saprotams. Kādus jautājumus uzdot, lai nonāktu pie konkrēta, saprotama, definēta rezultāta.
 • Sarunas fokuss - kas palīdz transformēt saruna biedra domāšanu efektīvā veidā. Kas ir GROW modulis un kā to izmantot sarunā.

REĀLA SARUNA

Būs iespēja noskatīties vairākus video no reālas sesijas ar reālu cilvēku. Konfidencialitātes nolūkos sarunā netiek minēta konkrēta kompānija vai cipari, kurā klients strādā. Saruna nav iestudēta un klients runā par īstiem sev svarīgiem jautājumiem reālā koučinga sarunā.

Noskaties zemāk atsauksmi no klienta pēc koučinga sarunas, kas tika ierakstīta un ir pieejama šajās apmācībās.